Thank You To Our “GROUNDBREAKERS”

for the 2018 Construction

(GROUNDBREAKERS are donors who donated at least $1,000 by 1/31/2018 and whose names will appear on the Donor Wall in the China Garden | *=MCFGS Board Members)

Donations Over $200,000

Ming li Tchou & Dr. M.F. Tchou Memorial Fund

Donations $100,000 – $199,999

C.C. Hsiao & Joyce Yuan Hsiao*

The Warpeha Davis Family*

Donations $50,000 – $99,999

Reginald Van & Annie Tsao Van 

Bill Zajicek & Romi Slowiak*

Donations $25,000 – $49,999

 

Donations $10,000 – $24,999

Dr. Albert Hsiao

Drach Hsiao Family Fund

Professor Sping Lin

Professor Ben & Helen Liu

Linda Mealey-Lohmann & Paul Lohmann*

Weiming & Caroline Lu*

Caroline Hsiao Van & Douglas Van

Dr. & Mrs. Cziasarh Nengzong Yang

Chinese American Association of MN (CAAM)

Donations $5,000 – $9,999

Christina & Binh Le

Catherine L. Weyerhaeuser

Jing Li & Chen Zhou*

Hmong American Partnership

US-China Peoples Friendship Association-MN Chapter

3M Foundation

Donations $1,000 – $4,999

Professors Karen Hsiao Ashe & James Ashe

Dr. Kou Bliaxa & Mrs. Song Ly Vang

Drs. C.Y. & Sylvia Chang

Gang Chen & Laura Li

Ruzhao Cheng & Jun Xiao

Chia Chang Chu-Yang-Heu

Ying & Yang Chu-Yang-Heu

Dennis Mingda Cui

Haitao Cui & Fang Yin

Larry Minglang Cui

Dr. Yang Dao Fund

Pang Doua & Po Heu Fang

Nou Ya Fang & Kou Her

Shen Fei & George Kimball

Feng-Sklaney Family*

Ying & Agnes Fok

Brenda Fong & David Sim

Walter Graff* & Margaret Wong

Huizhong Guo

Katie Haghighi

Bill & Barbara Harrison*

Jijun He & Ying Li

Ong Her (Nchaiv Tuam Hawj)

Jay & Leah Her

Vallen Koua Her

Fred & Jennie Hsiao

Carole Hyder

Robert & Patricia Jacobsen

Gangguo Ji & Xiuying Wu

Lily Jiarun & Sophie MeiXiao

Tao Jin & Yan Liu

Fangyu Kan & Yi Peng

Alfred Ku & Dr. Amy Yuan Ku

Drs. Aubrey Ku & Han Xiao

Dominic & Sharon Kwan

Kui-Chiu & Julie Kwok

Ming Lan & Frank Qie

George & Faith Latimer

Lau, Lee, Chiu Family Trust

Dr. & Mrs. Charles Lee

Juavah & Alizabeth Lee

Ko Lee (Kaub Lis Xaivkos-Txiajtxos)

Pauline Lee

Txiaj Xab Lee

Wen Li

Donglin Liang & Huaxing Wu

Huijie Lin & Hongwei Oyang

Sophie Liu-Othmer & Hans Othmer

Dr. Jay Jiekun Lou & Mrs. Wendy Lou

Tim Mahoney & Susan Bishop

Vincent Mar & Lena Mar

Jim McDonough

Christina Deng Morrison & Mark Morrison

Bee & Nor Pau Mouagiaxeng

Dr. Samuel & Virginia Ng

Sharon & Lilian Niu

Chongge Paajyee & Khu Xiong Thao

William & Caroleotte Pesek

Christine Podas-Larson & Kent Larson

Lin Qian & Xiaosong Xiao

Xiaohong Qiu & Yong Lu

Joy Sha & Janie Sha

Yudong Shen

Patti Yin & Scott Simpson

Jenny Sun & Michael M. Macaulay

Kaimay Yuen Terry

Youa Pao Thao

Ted Nhia Toua & Suzanne Thao

Francis Vaam Tooj & Jeanette Her Thao

Handong Tu & Xiaoyan Hu

Ganying (Kabyeej) Jeff Vang*

Hongkong Vang & Gaolai Lee

Jong Khue Vang

Nao Ying Vang & Pang Her Vang

Noah Vang & Julie Yang

Yayeng Vang & Nou Thao

Maychy & Wang-Yu Vu

Duab Ntxoo Vwj (Dona)

Drs. Danli Wang & Hongshi Li

Jianping Wang & Wenjing Tang

Xin Wang & Juei Hua Chang

Chu Wu / Kooboo Funeral Chapel

Kongsue Xiong – Radio690AM

General Song Leng Xiong Family

Tong See Chong Moua Xiong & Xai Lor

Wang Zheng Xiong & Xiong Xing Mei

Bingwen Yan & Lihua He

Gaoxiang Yang & Ke Huang

Long Yang

Hui & Daisy Ye

Zhiqun Zhang & Boling Zheng

Shaohua Zhou & Peng Li

Xin Zhou & Lijuan Xie

Xinliang Zhou & Shiluo Yan

Dongwei Zhu & Beibei Tao

Anonymous

The Association of MN Chinese Health Center & Physicians 明州华人医生协会

China Insight

Chinese Heritage Foundation Friends

Chinese Senior Citizens Society

Destiny Cafe 2

Edina Chinese Association

Hunan Folks Association of MN明州湖南同乡会

Legacy Adult Daycare Center常青老人中心

Legacy Dragon Festival

Lotus Charitable Funds

Maple Grove Plymouth Chinese Senior Group明州枫林浦华人老人群

Minnesota International Chinese School

Minnesota West Suburb Chinese Association

QiPao Association of Minnesota

TeaSource

US-China Peoples Friendship Association National

————————————————
————————————————
Other Supporting Donors
Donations $500 – $999

Li Ding & Lei K Jiang

Christine Van & Martin Matsui

Zhejiang Folks Association of MN明州浙江同乡会

Donations $200 – $499

Julie Smendzuik-O’Brien & William O’Brien, Mr. & Mrs. Zhiyi Xiao, Peking Univ Alumni Assn-MN, Fallon Fan & George Chan, Marine & John Cheung, Linda & Victor Chao, Zhaohui Wu & Yuhong Yang, A Plymouth Couple, Peter Rachleff, Niandong & Xingzhou Zhou, Dahai Lin, Fusheng Liu, Guang Li, Xiaoyan Luo, Dayuan Li & Lihong Bu, Haitao Wu, Dong Chen, Qingsong Ji & Jiangfeng Lu, Mary McCormick, Mei Jiang & Chunyan Wang, Bingwen Hao

Donations under $200

Richard & Michele Seesel, Ling Hu, Robert & Jean Drach, Chou & Shao Li, Rose Ling, H.H. & Jo Cheng, Alfred & Amy Ku, Joanne Laird, Donald & Sharon Severson, Frank & Shirley Ungar, Nick & Ellen Hawley, I-Fei & Cathy Ouyang, Steven Chow & Tei Yi Chang, Lisa Chow, Charles Petersen, Yolanda Yeh, Jeannette & John Hastings, Norma Cuderman, Thomas & Barbara Lundgren, Y.C. & Helen Tang, Damaris Perezramirez, Rajesh Dash, Shareen Mann, Beverly Lohmann, Feng Zhang, Wenjuan Wang, Ru He, Gan Chen, Iris Wang, Ming Zhang, Lei Liu, Yan Zhong, Sho Vue, Chen Haiji, Yunfeng Liu, Feng Tang, Shufeng Liu, Susan & Brad Lee, Barb & Joe Rosell, Yin Yu & Houdong Gu, Patrick Tang, Tara Borton, Hongbin Zhu, Hong Cao & Yaling Fan, Patrick Tang, Tara Borton, Hong Cao, Zhengrong Zhang, Li Cai, Xia Lin, Ning Ma, Mingyong Xiong, Jinyu Li, Maxine, Candi Ince, Jialing Lin & Lili Ji, Yingzhi Wang, Curtis & Jeanette Hanson, Xuemei Piao, Pei Li, Bo Li, Laura Kuhn, Zhendong Song, Weiwei Xie, Anonymous

Thank You To Our “GROUNDBREAKERS II”

for the 2018 Construction

(GROUNDBREAKERS II are donors who donated at least $1,000 between 2/1/2018 to 12/31/2018 and whose names will appear on the Donor Wall in the China Garden)

Donations $1,000 and up

Yu Gao & Shuming Luo

Chad Vue and Bee Yang Her Fund

*****************************

Thank You To Our Sister City Gift Donors

(Set of 5 Peanuts Statues)

Chu Wu / Koobmoo Funeral Chapel

Destiny Cafe 2

Hmong American Partnership

Joyce Hsiao

Juavah Lee

Linda Mealey-Lohmann

US-China Peoples Friendship Association-Minnesota Chapter

Ganying (Kabyeej) Jeff Vang

Cher Tou Vang

Hong Kong Vang

Kong Chee Vang

Mee Vang

Noah Vang

Xang Vang

The Warpeha Davis Family

Lar Yang

Bill Zajicek  / Romi Slowiak


Grants

2018 The Saint Paul Foundation
2018 Katherine B. Andersen Fund of The Saint Paul Foundation
2018 The John and Ruth Huss Fund of The Saint Paul Foundation
2018 Year-Round STAR Funds (Councilmember Dan Bostrom)
2018 Year-Round STAR Funds (Councilmember Jane Prince)
2017 Year-Round STAR Funds (Councilmember Dai Thao)
2016 Cultural STAR Funds (Councilmember Dai Thao)
2016
St. Paul Foundation Management Improvement Funds MIF grant
2015 MN Cultural Legacy Funds (Senator Foung Hawj & Representative Tim Mahoney)

In-Kind Donations

Design services – Changsha architects, Jennifer Junfang Fan and Jon Youhua Wen of Hunan Jianke Landscape Co., Ltd. 

Thousands of hours of volunteer time by Board Members, Advisory Group Members, and community members